"I see you but not him."

แปลว่า:ฉันเห็นคุณแต่ไม่ใช่เขา

February 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Prathuan

ก็ตามนั้นทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/sour235154

แล้วทำไงถึงจะผ่านไปได้อ่ะงง


https://www.duolingo.com/profile/SUNUNTHA_.

ฉันผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/noon539862

ทำไงให้ผ่านค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย