"ฉันเตี้ย"

แปลว่า:I am short.

February 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/azniamo

นึกว่า ฉํนขาดเงิน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย