"They eat the fish."

แปลว่า:พวกเขากินปลาตัวนี้

February 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Narakorn4

สอบถามครับ ว่าคำตอบนี้ถูกไหม They eat the fish = เขากินปลา They eat this fish = เขากินปลาตัวนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย