"Now, my dad is in the garden."

แปลว่า:ตอนนี้ พ่อของฉันอยู่ในสวน

February 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuthepRodj

คำตอบมีปัญหาตอบถูกแล้วแต่คงมีผิดพลาด


https://www.duolingo.com/profile/Fern_B

ความหมายถูกแล้วแต่ไม่ได้เว้นวรรคไม่ควรจะถือว่าผิดนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย