"Una semana no es un mes."

翻译:一个星期不是一个月。

February 18, 2019

1 条评论


https://www.duolingo.com/LDMA314

Una semana no es mes. = 一个礼拜不是一个月份。 Una semana no es mes. = 一个礼拜不是一个月。

February 18, 2019
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!