"Hello Luis"

แปลว่า:สวัสดี ลูอิส

February 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pimniramit

สวัสดีลูอิส


https://www.duolingo.com/profile/ThanadonTh

ชื่อคนใครจะไปถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย