"Bye Anna!"

แปลว่า:ลาก่อน แอนนา

February 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KasiraLama

ทำไมตอบถูกเเล้วมันขึ้นว่าตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/ArFc19

เเก้ด้วยนะคะไม่งั่นมันไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/NaVa660928

เเก้ด้วยนะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย