"Yes, thanks Germany!"

แปลว่า:ใช่ ขอบคุณประเทศเยอรมัน

February 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/fbR110

ตอบผิดยังไง


https://www.duolingo.com/profile/CcNUa

เราตอบ5รอบละ


https://www.duolingo.com/profile/vanda453662

ประเทศเยอรมันไม่มี!!มีแต่เยอรมนี!!!


https://www.duolingo.com/profile/nok555

ผิดไงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/nok555

พิมพ์​เม่าไรก็ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/the.st

งง ก็ตอบถูกแล้วนี่


https://www.duolingo.com/profile/tCiX15

เราพิมพ์​ถูก​แล้ว​นะ​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย