"Yes, thanks Germany!"

แปลว่า:ใช่ ขอบคุณประเทศเยอรมัน

February 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/the.st

งง ก็ตอบถูกแล้วนี่


https://www.duolingo.com/profile/vanda453662

ประเทศเยอรมันไม่มี!!มีแต่เยอรมนี!!!


https://www.duolingo.com/profile/tCiX15

เราพิมพ์​ถูก​แล้ว​นะ​


https://www.duolingo.com/profile/fbR110

ตอบผิดยังไง


https://www.duolingo.com/profile/CcNUa

เราตอบ5รอบละ


https://www.duolingo.com/profile/RungarunSr1

ตอบผิดเพราะเว้นวรรค....


https://www.duolingo.com/profile/UZii17

ไม่มีคำว่า ประเทศในประโยคภาษาอังกฤษ แล้วเสร่อ เอาคำว่า "ประเทศ" มาใส่ในประโยคภาษาไทยฃด้ไงวะ ควยย!!


https://www.duolingo.com/profile/OmutIct

why does the application are always talking about germany ?


https://www.duolingo.com/profile/64Nw3

ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/nok555

ผิดไงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/nok555

พิมพ์​เม่าไรก็ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/pakorn269

ใครอยู่เยอรมัน!!


https://www.duolingo.com/profile/Nattawat12

Yes thanks Germany คือคำตอบที่ถูกต้องครับ


https://www.duolingo.com/profile/Weerasak159

งง กับ คำที่ตัวท้ายลงด้วย s


https://www.duolingo.com/profile/Sommai16

ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/RutthasakS

ผิดเพราะบอกว่าเยอรมัน ไม่ใช่เยอรมนี


https://www.duolingo.com/profile/TonTrakarn2

ผมแย่ๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย