"The board is green."

แปลว่า:กระดานสีเขียว

February 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

้เขียนถูกยังผิด เป็นเยอะมาก เลยต้องข้ามล่ะนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย