"He is the captain."

แปลว่า:เขาคือกัปตันคนนี้

February 20, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NipawannEi

เขาคนนี้คือกัปตัน


https://www.duolingo.com/profile/NipawannEi

ควรจะเป็นแบบนี้มากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

He is this captain.


https://www.duolingo.com/profile/Jaroon02

ไปกันใหญ่แล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย