"I will let my daughter go to Germany."

แปลว่า:ฉันจะให้ลูกสาวของฉันไปที่ประเทศเยอรมนี

February 20, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

คนไทยอ่านเยอรมันนี แต่ออกเสียงให้ถูกต้อง เยอรมนี สินะ 55


https://www.duolingo.com/profile/jlQK19

อึมมมมนึกว่าสายตาตนเองเพี้ยนนนน


https://www.duolingo.com/profile/NoraphatCh

เยอ - ละ - มะ - นี (=____=")

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย