"Their dog eats."

แปลว่า:สุนัขของพวกเขากิน

February 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

กำพิมผิด หมาของพวกเขากิน.


https://www.duolingo.com/profile/PunchHomes

นั่นสิคะ ตกลง หมารึสุนัขกันแน่?


https://www.duolingo.com/profile/WanpenSuks

ใช้ค่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย