"We are not against it."

แปลว่า:พวกเราไม่ได้ต่อต้านมัน

February 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

ก็ตอบถูกแล้วนิ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย