"Do not touch !"

แปลว่า:อย่าแตะ

February 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

นอกจากแตะแล้วแปลอย่างอื่นได้อีกรึป่าวคับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย