"There is a difference."

แปลว่า:มันแตกต่างกัน

February 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

มีความแตกต่าง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย