"We eat pasta."

แปลว่า:พวกเรากินพาสต้า

February 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/may396692

ฉันผิดตรงไหน​ พวกเรากินพาสต้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย