"Bye Luis."

แปลว่า:ลาก่อน ลูอิส

February 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/1Yha7

พิมถูกแล้ว แต่บอกไม่ถูกค้ะ


https://www.duolingo.com/profile/NattayaPho

คืออะไร พิมถูก แต่บอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/overoner1

อะไรกันตอบไปจะจะถึงรอบที่6ล่ะคำถามยังไม่เปลียนตอบถูกแล้วยังผิดอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย