"Bye Luis."

แปลว่า:ลาก่อน ลูอิส

February 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/1Yha7

พิมถูกแล้ว แต่บอกไม่ถูกค้ะ


https://www.duolingo.com/profile/JariyaBoon2

ชื่อคนอย่าเอามาได้มั้ยคะ?


https://www.duolingo.com/profile/Garunyapas

Louis เถอะ ขอล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ppsltns

เราเขียน louis


https://www.duolingo.com/profile/ThitiwasMe

อ่านว่าลูอีสได้ใช้ป่ะ55


https://www.duolingo.com/profile/NattayaPho

คืออะไร พิมถูก แต่บอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/june770394

พิมพ์ถูกแล้วแต่บอกไม่ถูก งง


https://www.duolingo.com/profile/overoner1

อะไรกันตอบไปจะจะถึงรอบที่6ล่ะคำถามยังไม่เปลียนตอบถูกแล้วยังผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/duangporn4

ฟังไม่ออก555


https://www.duolingo.com/profile/Khanthamat

พูดแล้วแต่ระบบฟังไท่ออก


https://www.duolingo.com/profile/KetnipaD.S

แค่ไม่เว้นวรรคก็ผิดเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/KetnipaD.S

ก็พิมพ์ถูกแล้วจะขึ้นมาผิดทำไม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย