"Not him."

แปลว่า:ไม่ใช่เขา

February 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wittwat

คำออกเสียงอยากให้ฝึกออกเสียงได้ไม่จำกัดครั้งผิดกี่ครังก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/wittwat

ยังออกเสียงไม่ถูกเลยให้ข้ามต่อไปแล้วอยากออกเสียงถูกช่วยปรับปรุงด้วยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย