"By me"

แปลว่า:โดยฉัน

February 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

ฟังเป็นปาล์มมี่ 555


https://www.duolingo.com/profile/AnanKamkem

โดยฉันเอง ไม่ได้อ่อ


https://www.duolingo.com/profile/noinasupaw

จากฉันได้ไหม?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย