"ป่าไม้"

แปลว่า:The wood

February 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mina.k7

ไม้ ก็ ไม้ สิ ไม่ใช่ป่าไม้


https://www.duolingo.com/profile/poopiexxpo

.,....... ฟวย


https://www.duolingo.com/profile/TmtmPech

ไม่บ้าก็เมาค้างละวะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย