"I like this dance."

แปลว่า:ฉันชอบการเต้นรำนี้

February 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/poopiexxpo

ขาดตัวคำว่า"นี้"ก็ไม่ผ่านเนอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย