"I had called his father."

แปลว่า:ฉันได้โทรหาพ่อของเขาแล้ว

February 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mina.k7

ทำไมประโยคนี้ต้องมี "แล้ว"

February 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/wrong20

น่าจะเพราะ past perfect บอกเหตุการณ์ที่จบไปแล้วในอดีต

March 31, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย