"มันสำคัญมาก"

แปลว่า:It is very important.

February 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/poopiexxpo

บทนี้ใช้ a lot มาตลอด ข้อนี้กะแดะจะใช้ very ...อิหยัง!!!!!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย