"Where is your house?"

แปลว่า:บ้านของคุณอยู่ที่ไหน

February 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wanpichit

ผิดตรงไหน?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย