"The square"

แปลว่า:สี่เหลี่ยมจัตุรัส

February 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

ตอบถูกสามครั้งแล้วก็ยังไม่ให้ผ่านแล้วจะให้ทำเยี่ยงไรเจ้าคะ...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย