"ʻO ka Pōʻahia kēia?"

Translation:What day of the week is this?

March 1, 2019

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/RonRGB

ʻO ka pōʻahia kēia? = What (which) day of the week is this?

ʻO ka Pōʻalima keīa. = Today is Friday.

{Nā Lā O Ka Pule = The Days of the Week}

(1. ʻekahi) Monday = ka Pōʻakahi

(2. ʻelua) Tuesday = ka Pōʻalua

(3. ʻekolu) Wednesday = ka Pōʻakolu

(4. ʻehā) Thursday = ka Pōʻahā

(5. ʻelima) Friday = ka Pōʻalima

(6. ʻeono) Saturday = ka Pōʻaono

Sunday = ka Lāpule

Which DAY? = ka pōʻahia?


https://www.duolingo.com/profile/LindaATam

Why is Pō`ahia capitalized?


https://www.duolingo.com/profile/KarinLynn1

and why not "this is what day of the week"?


https://www.duolingo.com/profile/Audie.T

It should be "it".

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.