"Today is Monday."

Translation:ʻO ka Pōʻakahi kēia.

March 1, 2019

3 Comments


https://www.duolingo.com/RonRGB

DAY

ʻO ka pōʻahia kēia? = What day is this?

ʻO ka Pōʻakahi kēia. Today is Monday.

{Nā lā o ka pule = The days of the week}

  1. ʻekahi - Monday = ka Pōʻakahi

  2. ʻelua - Tuesday = ka Pōʻalua

  3. ʻekolu - Wednesday = ka Pōʻakolu

  4. ʻehā - Thursday = ka Pōʻahā

  5. ʻelima - Friday = ka Pōʻalima

  6. ʻeono - Saturday = ka Pōʻaono

Sunday = ka Lāpule

Which day? = ka pōʻahia?

March 1, 2019

https://www.duolingo.com/Mak511906

So, if "'O ka Põ'akahi kēia" = Today is Monday, then "He ka Põ'akahi kēia" = ???

March 25, 2019

https://www.duolingo.com/RonRGB

I think it would be:

He Pōʻakahi kēia. = Today is a Monday. or This is a Monday.

like

He waʻa kēlā. = That is a canoe.

He pua kēia. = This is a flower.

He pia kēnā. = That (near me) is a beer.

April 5, 2019
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.