"You know I love them."

แปลว่า:คุณรู้ว่าฉันรักพวกเขา

March 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

This should definitely also accept คุณรูว่าผมรักพวกเขา, right?


https://www.duolingo.com/profile/Paderak

คุณรู้ว่าผมรักพวกเขา , ก็สามารถใช้ได้ค่ะ ถ้าผู้ชายเป็นคนพูด


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

You know I love them คําไหนผิด


https://www.duolingo.com/profile/yut283673

You know l love them สะกดถูกแล้วแต่เครื่องก็ยังบอกผิด เลยไปต่อไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย