"You know I love them."

แปลว่า:คุณรู้ว่าฉันรักพวกเขา

March 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

This should definitely also accept คุณรูว่าผมรักพวกเขา, right?


https://www.duolingo.com/profile/Natthaviro

คุณรู้ว่าฉันรักผัวเขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย