"My engine is not perfect."

แปลว่า:เครื่องยนต์ของฉันไม่สมบูรณ์แบบ

March 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wanida302458

ตอบถูกแล้วนะ ทำไมบอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย