"England is in the North."

แปลว่า:ประเทศอังกฤษอยู่ทางเหนือ

March 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sa9Nxh

คำตอบของฉันถูกต้อง แต่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/KeekeeKuuk

ฉันตอบถูกแต่บอกผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย