"Is there a telephone here?"

แปลว่า:มีโทรศัพท์ที่นี่ไหม

March 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

ยังไงนี่ตอบเหมือนเฉลยเป๊ะ แล้ว....

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย