"E hele kākou i ke kūʻai hele."

Translation:Let's go shopping.

3/5/2019, 12:13:44 PM

1 Comment


https://www.duolingo.com/RonRGB
  • 24
  • 16
  • 16
  • 8
  • 8
  • 113

(Pehea ka makani o Waiālua? = How is Waiāluaʻs wind?)

(ʻOluʻolu ka makani o Waiālua. = Waiāluaʻs wind is pleasant.)

(Ka Leo ʻŌiwi | Episode 3) Link: https://youtu.be/HQq3w9PNxEQ

We have studied many sentence types in duolingo Hawaiian. Now, this Hawaiian language tool helps us put the duolingo sentences in use. Using both tools together to really learn to speak the Hawaiian language.

https://youtu.be/HQq3w9PNxEQ

3/5/2019, 12:13:44 PM
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.