"The man cooks in the evening."

แปลว่า:ผู้ชายทำอาหารในตอนเย็น

March 5, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

พิมพ์ถูก แต่ได้ผิด งง?


https://www.duolingo.com/profile/Deera_cha

พูดถูกแต่บอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย