"What is in the box?"

แปลว่า:อะไรอยู่ในกล่อง?

March 5, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wanpichit

ถูกแล้วทำไมผิดอ่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย