"The second"

แปลว่า:วินาที

March 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/napa203777

พิมพ์ผิดแต่บอกว่าถูก


https://www.duolingo.com/profile/porphet8

I very surprised for the alternative answer : ที่สอง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย