"Where is he tonight??"

แปลว่า:เขาไปที่ไหนคืนนี้

March 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Shouldn't the English for this Thai be "เขาอยู่ที่ไหนคืนนี้"?


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

Where is he go tonight?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย