"She listens to the radio on Sundays."

แปลว่า:เธอฟังวิทยุในวันอาทิตย์

March 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kaewjai5

สงสัยจัง.วันอาทิตย์มีsด้วย..งงง


https://www.duolingo.com/profile/vvaanna

เติม s เพื่อบอกความบ่อย ทุกๆวันอาทิตย์ ค่ะ Ex. ฉันชอบฟังวิทยุทุกวันอาทิตย์ อะไรผระมาณนี้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/sirilakphi

กด อ กับ า สลับที่กัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย