"Your house or mine?"

แปลว่า:บ้านของเธอหรือของฉัน

March 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

Your ของคุณ


https://www.duolingo.com/profile/TmtmPech

ไม่รู้ว่าใครสอนใครเลยทีนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย