"The woman is a police officer."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่ง

March 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/gee725787

I type the same answer,but wrong.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย