"Dog is man's best friend."

แปลว่า:หมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์

March 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

Man แปลว่ามนุษย์เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

best friend แปลว่า เพื่อนที่ดีที่สุดเหรอ ..แปลว่าเพื่อนที่ดีจะได้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/MooPee3

บ้าบอมากกกก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย