"Do you need insurance?"

แปลว่า:คุณต้องการประกันสุขภาพไหม

March 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ประกันสุขภาพ = Health insurance ถ้าจะแปลแบบนี้ แนะนำให้แปลว่า Do you need health insurance?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย