"The woman eats chicken."

แปลว่า:ผู้หญิงกินไก่

March 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/David397964

ผิดตรงไหนครับ


https://www.duolingo.com/profile/miTA472653

ผิดอย่างไรครับ


https://www.duolingo.com/profile/NutNatthak

ผิดตรงไหนครับ


https://www.duolingo.com/profile/KittikornL

ตอบถูกแล้วทำไมผิดกวนตีเก่ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย