"She drinks her milk."

แปลว่า:เธอดื่มนมของเธอ

March 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/CLOVERRAIK

ผมก็อยากดื่มนมของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/wkA36

ตอบ​ตรงแล้วทำไมบอกว่าเราคอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/1Ma52

ควรปรับปรุงใหม่นะแอพนี้อ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย