"A note is on the table."

แปลว่า:บันทึกอยู่บนโต๊ะนั้น

March 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

คำว่า นั้น มาจากไหน ถ้าจะแปลแบบนี้ ต้องเขียนว่า A book is on that table.

ปล. คำว่า โน้ต ใช้ไม้ตรีไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย