"My boat is blue."

แปลว่า:เรือของฉันสีฟ้า

March 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

เรือของฉันเป็นสีฟ้า ผิดได้ไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย