"She eats meat."

แปลว่า:เธอกินเนื้อสัตว์

March 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Soiy13

ผิด"ว์"


https://www.duolingo.com/profile/AeyAeyBeny

ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/CharDon613033

ซื่อสัตย์ ไม่ใช่ซื่อสัตว์


https://www.duolingo.com/profile/noey263377

ออกเสียงคำว่า eats ไม่ได้สักทีเลยค่ะะ;-;;

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย