"She eats meat."

แปลว่า:เธอกินเนื้อสัตว์

March 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AeyAeyBeny

ผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย