1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: Duolingo
  4. >
  5. Διευκρίνιση

https://www.duolingo.com/profile/vHjx9

Διευκρίνιση

Γνωρίζει κάποιος να μου πει Ποτε χρησιμοποιούμε το worse και Ποτε το worst ?

March 15, 2019

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/Jorje___

Είναι οι συγκριτικοί βαθμοί ή παραθετικά του επιθέτου "bad" = "κακός", "worse" = "πιο κακός" (από κάποιον άλλο), "worst" = "κάκιστος" (ο πιο κακός από όλους). Examples in English : "He is bad" = "Είναι κακός", "He is worse than the other" = "Είναι πιο κακός από τον άλλον", "He is the worst" = "Είναι ο κάκιστος ή ο πιο κακός (από όλους)". Επίσης και ως επιθετικός προσδιορισμός σε καταστάσεις ή πράγματα : "It is the worst time" = "Είναι η πιο κακή στιγμή (από όλες)" και "It is the worst thing" = "Είναι το πιο κακό πράγμα (από όλα)". Εναλλακτικά ερμηνεύεται και ως το "xειρότερο" = "πιο κακό" και το "xείριστο" = "κάκιστο".

Μάθε μια γλώσσα αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.