1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Duolingo
 4. >
 5. [Góc_âm_nhạc] Ariana Grande -…

https://www.duolingo.com/profile/_KNILB_reveroF_

[Góc_âm_nhạc] Ariana Grande - thank u, next (Eng-Viet)

Àn nhong

Mình là ma mứi nên mong các bạn trên duo giúp đỡ nhé

Đây là lần đầu mình làm topic nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình nha. Thank u, nextEng Ver:

Thought I'd end up with Sean

But he wasn't a match

Wrote some songs about Ricky

Now I listen and laugh

Even almost got married

And for Pete, I'm so thankful

Wish I could say, "Thank you" to Malcolm

'Cause he was an angel

One taught me love

One taught me patience

And one taught me pain

Now, I'm so amazing

I've loved and I've lost

But that's not what I see

So, look what I got

Look what you taught me

And for that, I say

Thank you, next (next)

Thank you, next (next)

Thank you, next

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next (next)

Thank you, next (next)

Thank you, next (next)

I'm so fuckin'

Spend more time with my friends

I ain't worried 'bout nothin'

Plus, I met someone else

We havin' better discussions

I know they say I move on too fast

But this one gon' last

'Cause her name is Ari

And I'm so good with that (so good with that)

She taught me love (love)

She taught me patience (patience)

How she handles pain (pain)

That shit's amazing (yeah, she's amazing)

I've loved and I've lost (yeah, yeah)

But that's not what I see (yeah, yeah)

'Cause look what I've found (yeah, yeah)

Ain't no need for searching, and for that, I say

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (thank you)

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (said thank you, next)

Thank you, next (next)

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next

Thank you, next

Thank you, next

I'm so fucking

One day I'll walk down the aisle

Holding hands with my mama

I'll be thanking my dad

'Cause she grew from the drama

Only wanna do it once, real bad

Gon' make that shit last

God forbid something happens

Least this song is a smash (song is a smash)

I've got so much love (love)

Got so much patience (patience)

I've learned from the pain (pain)

I turned out amazing (turned out amazing)

I've loved and I've lost (yeah, yeah)

But that's not what I see (yeah, yeah)

'Cause look what I've found (yeah, yeah)

Ain't no need for searching

And for that, I'll say

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (said thank you, next)

Thank you, next (next)

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next

Thank you, next

Thank you, next

Yeah, yee

Thank you, next

Thank you, next

Yeah, yee


Viet ver:

Nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc với Sean

Nhưng anh không phải là một trận đấu

Đã viết một số bài hát về Ricky

Bây giờ tôi nghe và cười

Thậm chí gần như đã kết hôn

Và đối với Pete, tôi rất biết ơn

Ước gì tôi có thể nói, "Cảm ơn" với Malcolm

Vì anh là một thiên thần.

Một người dạy tôi yêu

Một người dạy tôi sự kiên nhẫn

Và một người dạy tôi nỗi đau

Bây giờ, tôi rất tuyệt vời

Tôi đã yêu và tôi đã mất

Nhưng đó không phải là những gì tôi thấy

Vì vậy, hãy nhìn những gì tôi có

Hãy nhìn những gì bạn dạy tôi

Và vì điều đó, tôi nói

Cảm ơn bạn, tiếp theo (tiếp theo)

Cảm ơn bạn, tiếp theo (tiếp theo)

Cảm ơn, tiếp theo

Tôi rất biết ơn người yêu cũ

Cảm ơn bạn, tiếp theo (tiếp theo)

Cảm ơn bạn, tiếp theo (tiếp theo)

Cảm ơn bạn, tiếp theo (tiếp theo)

Tôi đang rất vui

Dành nhiều thời gian hơn với bạn bè của tôi

Tôi không lo lắng 'bout nothin'

Thêm vào đó, tôi đã gặp một người khác

Chúng tôi thảo luận tốt hơn

Tôi biết họ nói tôi đi quá nhanh

Nhưng cái này cuối cùng

Vì tên cô ấy là Ari

Và tôi rất tốt với điều đó (rất tốt với điều đó)

Cô ấy dạy tôi tình yêu (tình yêu)

Cô ấy dạy tôi sự kiên nhẫn (kiên nhẫn)

Làm thế nào cô ấy xử lý đau (đau)

Điều đó thật tuyệt vời (vâng, cô ấy thật tuyệt vời)

Tôi đã yêu và tôi đã mất (yeah, yeah)

Nhưng đó không phải là những gì tôi thấy (yeah, yeah)

Vì tôi đã tìm thấy những gì tôi đã tìm thấy (yeah, yeah)

Không cần tìm kiếm, và vì thế, tôi nói

Cảm ơn, tiếp theo (cảm ơn, tiếp theo)

Cảm ơn, tiếp theo (cảm ơn, tiếp theo)

Cảm ơn, tiếp theo (cảm ơn)

Tôi rất biết ơn người yêu cũ

Cảm ơn, tiếp theo (cảm ơn, tiếp theo)

Cảm ơn bạn, tiếp theo (nói cảm ơn, tiếp theo)

Cảm ơn bạn, tiếp theo (tiếp theo)

Tôi rất biết ơn người yêu cũ

Cảm ơn, tiếp theo

Cảm ơn, tiếp theo

Cảm ơn, tiếp theo

Tôi đang rất khốn

Một ngày nào đó tôi sẽ bước xuống lối đi

Nắm tay mẹ tôi

Tôi sẽ cảm ơn bố tôi

Vì cô ấy lớn lên từ bộ phim.

Chỉ muốn làm điều đó một lần, thực sự xấu

Gon 'làm cho shit cuối cùng

Chúa cấm điều gì đó xảy ra

Ít nhất bài hát này là một smash (bài hát là một smash)

Tôi đã có rất nhiều tình yêu (tình yêu)

Có quá nhiều kiên nhẫn (kiên nhẫn)

Tôi đã học được từ nỗi đau (nỗi đau)

Tôi bật ra tuyệt vời (hóa ra tuyệt vời)

Tôi đã yêu và tôi đã mất (yeah, yeah)

Nhưng đó không phải là những gì tôi thấy (yeah, yeah)

Vì tôi đã tìm thấy những gì tôi đã tìm thấy (yeah, yeah)

Không cần tìm kiếm

Và vì điều đó, tôi sẽ nói

Cảm ơn, tiếp theo (cảm ơn, tiếp theo)

Cảm ơn, tiếp theo (cảm ơn, tiếp theo)

Cảm ơn, tiếp theo

Tôi rất biết ơn người yêu cũ

Cảm ơn, tiếp theo (cảm ơn, tiếp theo)

Cảm ơn bạn, tiếp theo (nói cảm ơn, tiếp theo)

Cảm ơn bạn, tiếp theo (tiếp theo)

Tôi rất biết ơn người yêu cũ

Cảm ơn, tiếp theo

Cảm ơn, tiếp theo

Cảm ơn, tiếp theo

Vâng, vâng

Cảm ơn, tiếp theo

Cảm ơn, tiếp theo

Vâng, vâng


Thank u, next

March 16, 2019

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/.Mixx.

topic có vẻ hơi nhạt thì phải ? nhưng là new mem nên trình bày thế là tạm được rồi =) bổ sung thêm ảnh, trang điểm cho topic bằng mấy cái thủ thuật trên duo (tham khảo ở đây )

thứ hai, bạn dịch vẫn còn cứng :

 • But he wasn't a match nên dịch là nhưng anh ấy không hợp với tôi chẳng hạn ?

 • We havin' better discussions : ''chúng tôi có những buổi trò chuyện thú vị bên nhau'' hơn là Chúng tôi thảo luận tốt hơn

-I ain't worried 'bout nothin': ''chẳng cần lo lắng về điều gì cả''

và blah blah lỗi khác..

coi như vote ủng hộ vậy :))


https://www.duolingo.com/profile/_MTP-Fan_

Dịch khô quá, như kiểu dùng GG Trans ấy.

Tạm dịch của tớ :

 • Though I end up with Sean : Tôi đã kết thúc cuộc tình với Sean

 • But he wasn't a match : Rằng anh ta chẳng xứng với tôi

 • Wrote some songs about Ricky : Viết vài lời ca về Ricky

 • Now I listen and laugh : Giờ tôi nghe lại và bật cười

 • Even almost got married :Suýt chút nữa thôi là phải kết hôn

 • And for Pete, I'm so thankful : Và Pete này, tôi rất biết ơn (mặt ô Pete xấu lắm ớ~)

 • Wish I could say, "Thank you" to Malcolm : Câu này bạn dịch ok rồi, ko dịch nx.

'Cause he was an angel : Câu này cũng vậy.

One taught me love : Một người dạy em biết yêu

One taught me patience : Một người dạy em biết kiên nhẫn

And one taught me pain : Và một kẻ cho tôi nỗi đau

Now, I'm so amazing : Giờ trông tôi tuyệt đấy chứ =)

I've loved and I've lost : Tôi đã yêu và tôi lại đánh mất

But that's not what I see :Nhưng đã phải những gì tôi thấy đâu

So, look what I got : Nhìn những gì tôi có đi

Look what u taught me : Nhìn những gì các người đã dạy cho tôi


Thank u, next : Cảm ơn, gã tiếp theo đê ~


One day I'll walk down the aisle : Một ngày nào đó tôi sẽ đi nhẹ bước trên con đường đi

Holding hands with my mama : Nắm tay mẹ mình

I'll be thanking my dad : Tôi sẽ cảm ơn bố tôi

'Cause she grew from the drama : Vì đã yêu mẹ tôi là con của nhà kịch (vì mẹ cổ lớn lên từ nghề kịch mà, đại khái vậy đi)

Only wanna do it once, real bad : Chỉ muốn yêu thêm lần nữa, cho thật điên cuồng =)

Gon' make that shit last : Sẽ biến nó thành mối tình cuối cùng

God forbid something happens : Ngăn lại những gì đang diễn ra

Least this song is a smash (song is a smash) : Ít nhất thì cái bài hát xamlin này cũng là một hit cho lũ ex ấy chứ nhỉ (dịch thoáng tí~)

I've got so much love (love) : Tôi đã yêu quá nhiều

Got so much patience (patience) : Phải kiên nhẫn biết bao nhiêu

I've learned from the pain (pain) : Rút kinh nghiệm từ nỗi đau

I turned out amazing (turned out amazing) : Và trở thành một người siêu cấp :)

I've loved and I've lost (yeah, yeah) : Tôi cứ yêu và lại đánh mất

But that's not what I see (yeah, yeah) : Nhưng đ** phải những gì tôi thấy đâu

'Cause look what I've found (yeah, yeah) : Bởi nhìn những gì tôi đã tìm thấy được đi

Ain't no need for searching : Không cần nhờ bác Gồ nhé :v


Đoạn lặp lại thì ko dịch.

:D


https://www.duolingo.com/profile/peach.mf_

.Đồng tình với ý kiến của bạn Uri nha ;) [.Mixx.]

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.