https://www.duolingo.com/_Boss12_

Làm thế nào thoát khỏi Club của bạn Eri

Ai làm ơn cho mình hỏi làm thế nào thoát khỏi Club của bạn Eri?

3/16/2019, 2:24:00 PM

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TMSWendy

Bạn vào dấu ^ ở tên bạn, chỗ streak ý.

  • Chọn cài đặt.

  • Vào "Chia sẻ quá trình học"

  • Có phần lớp học của tôi hay Club của tôi (Wen ko nhớ) chắc sẽ có Club/lớp học của bạn Eri và chọn RỜI ĐI.

Hoàn tất.

3/16/2019, 2:30:53 PM
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.