"Η ερώτηση είκάζει την απάντηση."

Μετάφραση:The question assumes the answer.

πριν από 4 χρόνια

2 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.